Високото небе над Франкфурт

Nebostyrgachite vyv Frankfurt

Франкфурт е един от най-значимите финансови центрове в Европа. Финансовите институции, чието седалище е градът, се помещават в забележителни небостъргачи.  …