Най-дългата пещера в Европа

Никоя друга пещера в света не предлага толкова дълъг туристически маршрут, колкото пещерата Постойна в Словения. Дължината на включения в …